Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh Marketing đỉnh
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh
Triết Lý Kinh Doanh Của LVTM
Được truyền tải qua Logo "Cánh Chim 7 Màu"
Tương tự ánh sáng trắng khi qua môi trường lăng kính sẽ tán sắc 7 màu,
mọi người ai cũng có một tiềm năng,
nhưng chỉ qua môi trường hỗ trợ thích hợp, tiềm năng này mới được phát huy
để từ đó có thể bay cao, bay xa, bay hết trọn con đường tiềm năng của mình.

ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN (DOMAIN)

Vấn đề thường gặp

 • TÊN MIỀN LÀ GÌ?
  • Tên miền thường gắn kèm với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp, là một định danh dễ nhớ của một cá nhân hay một tổ chức nào đó trên Internet. Ví dụ như: lvtm.vn, google.com, yahoo.vn...
  • Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.
  • Tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy tính trên mạng Internet, được dùng để thay thế cho một dãy số khó nhớ mà được gọi là địa chỉ IP hay nói cách khác tên miền là tên của các mạng lưới, tên của các máy chủ trên mạng Internet.
  Vì thế, việc đầu tiên khi xây dựng một website là đăng ký một tên miền. Tên miền ngắn gọn, dễ nhớ chính là chìa khóa để mọi người biết đến website của bạn.
 • TÊN MIỀN CON (SUB DOMAIN) LÀ GÌ?
  Khi đăng ký tên miền bạn sẽ được sở hữu tên miền dưới dạng: tencongty.com, lvtm.vn… Tên miền con của các tên miền trên có dạng: www.tenban.tencongty.com, website.lvtm.vn hay www.website.digistar.vn.
 • CẤU TẠO CỦA TÊN MIỀN GỒM NHỮNG GÌ?
  - Theo định nghĩa (RFC 1034, được cập nhật bằng RFC 1123), tên miền - domain được tạo thành từ các nhãn không rỗng phân cách nhau bằng dấu chấm (.); những nhãn này giới hạn ở các chữ cái ASCII từ a đến z (không phân biệt hoa thường), chữ số từ 0 đến 9, và dấu gạch ngang (-), kèm theo những giới hạn về chiều dài tên và vị trí dấu gạch ngang. Đó là dấu gạch ngang không được xuất hiện ở đầu hoặc cuối của nhãnh, và chiều dài của nhãn nên trong khoảng từ 1 đến 63 và tổng chiều dài của một tên miền không được vượt quá 255 (đây là hạn chế của DNS, xem RFC 2181, tiết đoạn 11). Vì định nghĩa này không cho phép sử dụng nhiều ký tự thường thấy trong các ngôn ngữ không phải tiếng Anh, và không có các ký tự nhiều byte trong đa số ngôn ngữ châu Á, hệ thống Tên miền quốc tế hóa (IDN) đã được phát triển và hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm với một tập tên miền cấp cao nhất được tạo ra vì mục đích này.
  - Ký tự gạch dưới thường được sử dụng để đảm bảo bằng một tên miền - domain không bị nhận lầm là một hostname, ví dụ như trong cách dùng Bạn ghi SRV, mặc dù một số hệ thống cũ hơn như NetBIOS cho phép điều này. Để tránh nhầm lẫn và vì các lý do khác, tên miền có ký tự gạch dưới đôi khi được dùng vào những khi bắt buộc phải có hostname
  - Người đăng ký tên miền thường được gọi là chủ tên miền - domain , mặc dù việc một người đăng ký một tên miền không phải là người sở hữu hợp pháp cái tên đó, mà chỉ là độc quyền sử dụng nó mà thôi.
 • THẾ NÀO LÀ TÊN MIỀN CAO CẤP, TÊN MIỀN THỨ CẤP?
  1.Tên miền cao cấp
  - Mọi tên miền - domain đều kết thúc bằng một tên miền cấp cao nhất (TLD), luôn là một trong tên có trong danh sách ngắn gồm các tên chung (từ ba ký tự trở lên), hoặc một mã lãnh thổ hai ký tự dựa trên ISO-3166 (có một số ngoại lệ và các mã mới sẽ được dần dần thêm vào). Tên miền cấp cao nhất đôi khi còn được gọi là tên miền cấp 1.
  - Ví dụ: www.lvtm.vn, www.raovat.com, www.yahoo.com, www.vnn.vn ... được coi là các tên miền cấp cao nhất. Các tên miền cấp cao nhất thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín trong kinh doanh trên Internet của các doanh nghiệp.
  2. Tên miền thứ cấp
  - Trong phân cấp tên miền - domain , phía dưới tên miền cấp cao nhất là tên miền cấp hai (SLD). Đây là những tên đứng ngay bên trái .com, .net, và những tên miền cấp cao nhất khác. Ví dụ, trong tên miền vi.wikipedia.org, wikipedia là tên miền cấp hai.
  - Tiếp đến là tên miền - domain cấp ba, được viết ngay bên trái tên miền cấp hai. Có thể có tên miền cấp bốn, cấp năm, v.v., không có giới hạn. Ví dụ về một tên miền hiện đang tồn tại với bốn cấp tên miền là www.sos.state.oh.us. Cụm chữ www đừng đầu tên miền là một host name của máy chủ World-Wide Web. Mỗi cấp được phân cách nhau bằng dấu chấm. 'sos' được cho là một tên miền con của 'state.oh.us', và 'state' và tên miền con của 'oh.us', v.v. Nói chung, tên miền con là những tên miền thấp hơn tên miền cha của nó. Một ví dụ về các cấp rất sâu của thứ tự tên miền con là vùng DNS phân giải ngược IPv6, như 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa, là tên miền phân giải DNS đảo của địa chỉ IP của một giao diện loopback, hoặc tên localhost.
  - Tên miền - domain cấp hai (hoặc cấp thấp hơn, tùy thuộc vào phân cấp cha con cho trước) thường được tạo ra dựa trên tên của một công ty (ví dụ, microsoft.com), sản phẩm hoặc dịch vụ (như, gmail.com). Dưới các cấp này, thành phần tên miền kế tiếp được dùng để chỉ định một máy chủ lưu trữ cụ thể. Do đó, ftp.wikipedia.org có thể là một máy chủ FTP, www.wikipedia.org có thể là một máy chủ World Wide Web, và mail.wikipedia.org có thể là một máy chủ thư điện tử, mỗi cái sẽ phục vụ cho một chức năng chỉ định. Công nghệ hiện đại cho phép nhiều máy chủ vật lý với địa chỉ khác nhau (xem cân bằng tải) hay thậm chí y hệt nhau (xem anycast) để phục vụ chỉ một hostname hay tên miền, hợac nhiều tên miền được một máy tính đơn phục vụ. Trường hợp nhau là rất phổ biến trong các trung tâm dịch vụ lưu trữ web, tại đó nhà cung cáp dịch vụ lưu trữ các website của nhiều tổ chức chỉ một vài máy chủ.
 • CÁC LOẠI TÊN MIỀN
  Tên miền mức cao nhất (Top- level Domain “TLD”) bao gồm các mã quốc gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO -3166 như Việt nam là VN, Anh quốc là UK v.v.. và các lĩnh vực dùng chung cho toàn cầu và 2 chỉ dùng ở Mỹ.
  .COMDành cho tổ chức,doanh nghiệp, cá nhân họat động thương mại.
  .BIZDành cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, tương đương với” .COM”.
  .EDUDành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới giáo dục, đào tạo.
  .GOVDành cho các cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.
  .NETDành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chức năng về mạng nói chung.
  .ORGDành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.
  .INTDành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
  .ACDành cho các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu.
  .PRODành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
  .INFODành cho các tổ chức cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực cung cấp các nguồn dữ liệu thông tin và thông tin cá nhân
  .HEALTHDành cho các tổ chức y tế, dược phẩm và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới lĩnh vực y tế, dược phẩm.
  .NAMEDành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet
  .MILQuân sự ( Military )(dùng ở Mỹ)
  .GOVNhà nước ( Government )(dùng ở Mỹ)
  Tên miền mức hai (Second Level ) : Đối với các quốc gia nói chung tên miền mức hai này do Tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa, có thể định nghĩa khác đi, nhiều hơn hay ít đi nhưng thông thường các quốc gia vẫn định nghĩa các Lĩnh vực kinh tế, xã hội của mình tương tự như các lĩnh vực dùng chung nêu trên.
  Ví dụ:
  .COM.VN
  .BIZ.VN
  .EDU.VN
  .GOV.VN
  .NET.VN
  .ORG.VN
  .INT.VN
  .AC.VN
  .PRO.VN
  .INFO.VN
  .HEALTH.VN
  .NAME.VN
 • SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÁC LOẠI TÊN MIỀN
  Tên miền được chia làm 2 loại: tên miền quốc tế và tên miền quốc gia.
  • Tên miền quốc gia có phần đuôi là ký hiệu của mỗi quốc gia. Ví dụ: com.vn, edu.vn, net.au, org.cn, com.us…
  • Tên miền quốc tế có phần đuôi là .com, .biz, .net… Không có quy định bắt buộc đối với tên miền quốc tế khi sử dụng .com, .net, .org.
  Thông thường các tên miền .com được dùng cho doanh nghiệp và các tổ chức thương mại. Tên miền .net được dùng cho các công ty cung cấp dịch vụ internet. Tên miền .org được dùng cho cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.
 • ĐỐI TƯỢNG NÀO CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
  Đối với tên miền quốc gia, có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế thì không có một hạn chế nào về đối tượng đăng ký tên miền. Tất cả cá nhân, tổ chức, không phân biệt thuộc quốc gia nào đều có thể đăng ký một hoặc nhiều tên miền quốc tế.
 • AI QUẢN LÝ CÁC TÊN MIỀN
  Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) quản lý. Tên miền quốc gia cấp thấp hơn do cơ quan quản lý tên miền của từng nước quản lý. Ở Việt Nam, cơ quan quản lý tên miền quốc gia là VNNIC. Khách hàng đăng ký là người có toàn quyền sở hữu tên miền.
 • CHI PHÍ ĐỂ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
  Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế, chi phí đăng ký tuỳ thuộc vào mức giá của từng nhà cung cấp.
  Bạn có thể tham khảo bảng phí đăng ký tên miền quốc tế tại PaVietNam
 • CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN TRONG THỜI HẠN TỐI ĐA BAO LÂU?
  Tên miền có thể đăng ký với thời hạn từ 1 đến 10 năm. Khi hết thời hạn đã đăng ký, người chủ sở hữu cần phải duy trì tên miền .
 • KHI ĐÃ ĐĂNG KÝ XONG TÊN MIỀN THÌ WEBSITE CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG?
  Chưa hẳn, nếu bạn chỉ có tên miền mà không có dịch vụ lưu trữ Website thì Website của bạn chưa thể hoạt động được. Bạn cần phải thuê dịch vụ lưu trữ trên internet để lưu trữ website của mình. Mời bạn tham khảo bảng phí dịch vụ hosting của LVTM.
 • LƯU Ý KHI LỰA CHỌN TÊN MIỀN
  - Để lựa chọn được tên miền hay có rất nhiều thủ thuật, Bạn có thể lựa chọn trong các tiêu chí sau đâu: tên miền ngắn, dễ nhớ, liên quan đến hoạt động và dịch vụ công ty, mô tả được một cách tổng quát nội dung muốn truyền tại trên website ...
  • Đối với website thương mại, nên chọn tên miền có đuôi .com .net .vn .com .vn
  - Những tên này, khách hàng dễ nhớ hơn, nhưng tên miền có đuôi uk chẳng hạn, dễ mua nhưng khách hàng khó nhớ, hơn nữa khi khách hàng không đánh đuôi tên miền thì 1 số trình duyệt sẽ tự thêm .com vào.
  • Để tìm được một tên miền hoàn hảo cho công việc kinh doanh của Bạn ? 
  - Trước hết hãy dùng tên công ty hay thương hiệu của Bạn . Nhưng hơn 80% khả năng sẽ không còn tên miền đó vì có rất nhiều công ty có tên trùng nhau. Hơn nữa, có nhiều đối thử sừng sỏ đang tìm cách đăng ký tên miền của Bạn . Để làm gì? Để hạn chế cạnh tranh khi họ khai thác khách hàng trên Internet. Nếu không còn tên thương hiệu của Bạn thì cũng không sao. Hãy nghĩ tới tên sản phẩm, thêm bớt một số từ ghép… Nhưng cách nhanh nhất là hãy liên hệ với chúng tôi để có được một sự tư vấn phù hợp.
  • Tên miền quốc tế có giá rẻ (khoảng 150.000 tùy thời điểm), Bạn nên mua 1 loạt các tên miền gần giống hoặc liên quan đến tên miền của mình.
  • Mua nhiều nhưng nên tập trung hoạt động vào 1 tên miền chính để tăng khả năng tìm kiếm cho tên miền chính, và cũng chỉ nên dùng 1 tên miền làm email.
 • TẠI SAO BẠN CẦN ĐĂNG KÝ NHIỀU TÊN MIỀN GIỐNG NHAU?
  Khi Bạn đăng ký nhiều tên miền, Bạn có thể:
  • Giữ từ cạnh tranh của Bạn, đăng ký một tên miền mà khách hàng rút ra cho họ thay vì Bạn .
  • Đẩy mạnh các sản phẩm và dịch vụ mà Bạn cung cấp.
  • Lôi nhiều hơn lưu lượng truy cập đến trang web của Bạn .
  • Hãy tận hưởng nhiều cơ hội hơn cho thị trường - và có thể được liệt kê trong - các công cụ tìm kiếm.
  • Tạo biệt là tiếp cận với các chiến lược quảng cáo nhắm mục tiêu vào các thị trường khác nhau.
  • Cung cấp cho khách hàng nhiều cách để tìm kiếm cho Bạn khi tìm kiếm trên mạng Internet.
  • Nắm bắt lỗi chính tả phổ biến của tên miền của Bạn , thay vì gửi cho khách truy cập vào một trang báo lỗi.
  • Bảo vệ thương hiệu của Bạn và nhận dạng trực tuyến từ những người có thể có mục đích 
 • CÁC DỊCH VỤ CỦA DOMAIN NAME SERVERS (DNS) TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ WEB HOSTING?
  - Trong trường hợp khách hàng không đăng ký Web Hosting, các nhà cung cấp Domain name sẽ hỗ trợ 1 DNS dành cho Domain name này để tránh trường hợp Domain name của người đăng ký không trỏ đến đâu cả.
  - Tùy vào tính chất hỗ trợ khách hàng nhiều hay ít mà mỗi DNS của các nhà cung cấp khác nhau sẽ có những dịch vụ miễn phí khác nhau. Sau đây là 1 số dịch vụ của DNS (có sự so sánh giữa 2 nhà cung cấp Domain name):
  • URL Forwarding Gắn thêm Bạn ner quảng cáo: www.enom.com
  • URL Frame (Phải trả tiền: www.register.com)
  • Quản lý DNS/MX record (Phải trả tiền: www.register.com)
  • E-mail Forwarding (Phải trả tiền: www.register.com)
  • Sub Domains (Phải trả tiền: www.register.com)
  - Vì vậy, trong trường hợp Bạn muốn tiết kiệm chi phí phải trả hàng năm cho Domain name và Web Hosting, việc lựa chọn nhà cung cấp hợp lý là điều rất quan trọng. 
 • LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ TÊN MIỀN CỦA BẠN?
  1. Bảo vệ mật khẩu tên miền của Bạn một cách cẩn thận, sử dụng những mật khẩu mạnh tối thiểu là 8 ký tự trở lên kết hợp chữ số và chữ cái
  2. Khi Bạn đăng ký tên miền, nên cung cấp địa chỉ email mà Bạn thường xuyên dùng để check các thông tin liên quan đến tên miền của Bạn do nhà đăng ký tên miền gửi.
  3. Nếu Bạn từng thay đổi địa chỉ email của mình, hãy truy nhập vào tài khoản domain của mình và cập nhật thông tin địa chỉ email giúp Bạn luôn nhận thông tin từ nhà đăng ký tên miền
  4. Đừng đưa UserID và Password của tài khoản email đó cho người khác
  5. Nếu Bạn thấy bất cứ yêu cầu nào nghi ngờ liên quan đến domain của Bạn , hãy liên lạc với nhà đăng ký tên miền của Bạn ngay lập tức.
  6. Khi Bạn nhận được một email thông báo gia hạn tên miền, hãy gia hạn tên miền của mình ngay lập tức. Thông thường tên miền của Bạn được bảo lưu 30 ngày kề từ ngày hết hạn. Rất nhiều người chần chừ không gia hạn dẫn đến mất tên miền. Nên gia hạn tên miền nhiều năm.
  7. Tên miền của Bạn luôn được đặt ở chế độ KHÓA.Với chế độ này các yêu cầu về transfer domain sẽ bị từ chối. Nếu Bạn không chắc làm thế nào để làm điều này thì hãy liên lạc với nhà đăng ký tên miền.
  8. Không giao UserID/Password truy cập tài khoản tên miền cho người khác.
 • DOMAIN LOCKING LÀ GÌ?
  - Locking một domain có nghĩa là không cho bất cứ ai lấy cấp domain của Bạn khi domain bị mất password hay thông tin email trên Whois người khác lấy mất.
  - Nến cần chuyển đi nơi khác quản lý chúng tôi sẽ Unlock cho Bạn.
  
 • DNS LÀ GÌ?
  DNS viết tắt của "Domain Name Server". Tức khi Bạn gõ tên domain trên trình duyệt, 1 domain se được domain name server của nó chuyển đến một địa chỉ IP và sẽ báo cho máy tính biết và tìm đến website.
 • TÔI CÓ THỂ ĐỔI NHÀ CUNG CẤP DOMAIN KHÁC SAU KHI ĐÃ ĐĂNG KÝ KHÔNG?
  Bạn hoàn toàn có thể chuyển tên miền tới nhà đăng ký khác sau khi đăng ký ít nhất 60 ngày và trước thời gian hết hạn 30 ngày.
 • TÔI CÓ THỂ GIA HẠN TÊN MIỀN TRƯỚC NHIỀU NĂM KHÔNG?
  Vâng, bạn có thể gia hạn domain trước nhiều năm.
 • KHI ĐĂNG KÝ SAI TÊN CÓ THỂ HỦY ĐĂNG KÝ?
  Việc đăng ký là phải chính xác không thể hủy bỏ hay thay đổi tên khác khi tên miền đã được đăng ký.
 • TÊN MIỀN TÔI ĐÃ ĐĂNG KÝ RỒI THÌ NGƯỜI KHÁC CŨNG CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TRÙNG TÊN?
  Tên miền không thể đăng ký trùng được. Nếu bạn đã đăng ký và whois thấy thông tin là của bạn thì người khác không thể đăng ký, trừ khi tên miền của bạn đã hết hạn và bạn không đóng phí gia hạn cho nó.
 • DOMAIN SẮP HẾT HẠN CÓ THỂ CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC KHÔNG?
  Vâng có thể chuyển đi nơi khác nhưng phải trước thời gian hết hạn ít nhất 30 ngày .
 • KHI NÀO CÓ THỂ SỬ DỤNG TÊN MIỀN ĐÃ ĐĂNG KÝ?
  Tuỳ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ đăng ký, một tên miền cần 24 – 48 giờ để có thể sử dụng được.
 • CÓ THỂ ĐĂNG KÝ NHIÊU MỞ RỘNG CHO CÙNG MỘT DOMAIN KHÔNG? (TEN.COM, TEN.ORG,TEN.WS,..)
  Vâng, Bạn có thể đăng ký domain gồm các ký số 0..9 hay các ký tự a-z và dấu - không phân biệt chữ thường hay in.
 • CÓ THỂ ĐĂNG KÝ DOMAIN TOÀN LÀ KÝ TỰ SỐ (12345.COM, 345672.NET,..) KHÔNG?
  Vâng, Bạn có thể đăng ký tuỳ thích.
 • NẾU QUÊN GIA HẠN TÊN MIỀN VIỆT NAM THÌ LÀM SAO?
  - Để hạn chế điều đáng tiếc xảy ra, khách hàng nên gia hạn tên miền ngay khi nhận thông báo từ LVTM
  - Một tháng trước khi dịch vụ hết hạn, bộ phận chăm sóc khách hàng của web7mau bắt đầu nhắc nhở khách hàng gia hạn tên miền. Trong thời gian 1 tháng đó, nhân viên của LVTM sẽ nhắc nhở từ 3-4 lần.
  - Ngay thời điểm hết hạn, tên miền của quý khách sẽ bị tạm ngưng hoạt động, tất cả hoạt động liên quan như web/email/v.v... đều sẽ bị ảnh hưởng theo. Nếu muốn tiếp tục gia hạn, quý khách phải thanh toán phí dịch vụ ngay.
  - Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn, tên miền mới thực sự bị xóa. Khi đó, bất cứ người nào khác cũng có thể đăng ký tên miền này.
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
RSS
Có 4 rào cản
Làm kinh doanh bế tắc